Stichting The Bread Basket is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan The Bread Basket fiscaal aftrekbaar. Hieronder vindt u onze gegevens, ons beleidsplan en onze (financiële) jaarverslagen.


RECHTSVORM:
Stichting


NAAM:
The Bread Basket


RSIN OF FISCAAL NUMMER:
816822050


KvK NUMMER:
01104555


CONTACTGEGEVENS:
De Reiden 8
9287 MX Twijzelerheide
0511 446292
info@breadbasket.nl


BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Tamara Dijkstra
Secretaris: Esther Keegstra - Dijkstra
Secretaris/penningmeester: Douwe Dijkstra
Bestuurslid: Gellie Dijkstra - de Haan
Bestuurslid: Danielle van Boekel - Dijkstra


BELEIDSPLAN:
Beleidsplan 2020 - 2024


BELONINGSBELEID:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Reis- en verblijfskosten voor een bezoek aan de Dominicaanse Republiek worden niet vergoed.


DOELSTELLING:
Het opzetten van een voedselbank voor de armen in de Dominicaanse Republiek alsmede het uitdragen en verspreiden van het Christelijke geloof in de Dominicaanse Republiek. Daarbij, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. (klik hier)


FINANCIELE VERANTWOORDING: