Het doel van de stichting is het bieden van voedselhulp aan de armen in de Dominicaanse Republiek, alsmede het uitdragen en verspreiden van het christelijke geloof in de Dominicaanse Republiek.

De stichting heeft een christelijke identiteit. Wij streven ernaar het Evangelie van de Bijbel te verspreiden door de liefde van God bekend te maken. Dat doen wij niet alleen door woorden, maar ook door daden.

Wij willen gehoor geven aan de oproep in 1 Johannes 3: 18
We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. (NBV)

Jakobus 2: 14 - 16
Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en één van u zegt dan: "Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!" zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften - wat heeft dat dan voor zin? (NBV)